Ijambo ry'umunsi: Bifata amezi kubona umukiriya ariko kumutakaza bifata isogonda rimwe - Vince Lombardi
Amategeko n’amabwiriza agenga

Amategeko n’amabwiriza agenga urubuga

Twebwe AFRI-MEDIA LTD , ikigo cyashinze urubuga rwa www.jobcenter.rw
turifuza gutanga amakuru yazana impinduka mu buzima bw’abanyarwanda. Ibyo umuntu asomye akaba yabishyira mu bikorwa bikazana inyungu mu byo akora cyangwa yifuza gukora. Usome neza ibituranga n’ibyo twemera mbere yo kugira icyo wandika ku rubuga. Mu gihe ufashe umwanzuro wo kwandika ku rubuga, uba wemeye aya mabwiriza

Yanditswe: Solange Ayanone kuwa 13 Kamena 2018 saa 18:17

Kuki urubuga www.jobcenter.rw rwashinzwe ?

Uru rubuga turufata nk’ihuriro ry’amakuru y’umurimo muri rusange haba ku bashaka kwikorera , ku bikorera no kubashaka akazi.
Muzasangaho amakuru y’ubukungu, kwihangira imirimo, serivisi, ay’abantu bashoboye kwiteza imbere muri rusange n’ay’iterambere ry’umugore by’umwihariko.
Impamvu yatumye duha agaciro aya makuru ni izi zikurikira :
• Twasanze nta handi abantu bayasanga kandi akenewe mu buzima bw’abantu benshi ;
• Twifuzaga kugira uruhare mu kurwanya ubushomeri bwibasiye abanyarwanda cyane urubyiruko tubabwira aho babona akazi n’uko bagahanga;
• Twifuje kandi gufasha abakora bizinesi kuzinoza batanga serivisi nziza kandi bamenya n’amakuru y’uko babungabunga ibikorwa byabo ngo bitagwa mu bihombo;
• Twashatse guha ijambo umukiriya kuko ari inkingi ikomeye muri bizinesi no mu kazi ako ari ko kose.

Indangagagiro tugenderaho

Muri cyiciro cy’Amakuru tugendera ku mahame agenga umwuga w’itangazamakuru no ku ndangangaciro z’umwuga zirimo kuvugisha ukuri, kutabogama no guha ijambo buri ruhande rukenewe mu makuru yacu.

Ku rubuga kandi muzahasanga igice kirebana n’Akazi ndetse n’Amahugurwa. Aha muhasanga amatangazo y’akazi ku bagashaka n’amahugurwa ku bagafite bashaka kwiyungura ubumenyi. Aha aya matangazo azajya yishyurwa na ba nyirayo kugira ngo tuyatangaze.

Kuri www.jobcenter.rw habonekaho kandi umwanya wahariwe umukiriya twise “ Vuga Mukiriya “ aho umukiriya utanyuzwe na serivisi aza ku rubuga akabivuga mu rwego rwo kwanga serivisi mbi nk’uko Nyakubahwa Perezida wa Repuburika Paul Kagame adahwema kubikangurira abakiriya. Na none kandi umukiriya wanyuzwe nawe azajya aza ashyireho ubutumwa bwo gushima.
Ubu butumwa si amakuru ni ibitekerezo by’umukiriya ntibigengwa n’amategeko agenga itangazamakuru. Ari nayo mpamvu tuboneyeho gusaba abakiriya kugira ukuri mu byo bavuga, kwandika ibyo bahagazeho batabwiwe no kugira ubupfura mu kunenga. Gusebanya ntibyemewe kuri uru rubuga no muri iki gice cya “Vuga Mukiriya “. Uzabikora azakurikiranwa n’amategeko abiryozwe ku giti cye. Uwanenzwe muri “ Vuga Mukiriya “ yemerewe nawe kwandika akagira icyo avuga ku byamuvuzweho.

Ikindi gice musasanga kuri jobcenter.rw ni ikirebana no gusobanuza ibyo udasobanukiwe muri Buzinesi cyangwa se mu birebana n’akazi na serivisi. Ubisanga muri “baza inzobere”.

Tubashimiye uburyo mwahisemo kutugana, tubizeza kubaha amakuru y’imirimo izana impinduka mu buzima bwanyu.

Solange Ayanone
Umuyobozi Mukuru

Tanga IgitekezoIbitekezo

  • Posted by [email protected] on 13 Kamena 2018

    Nagiye muri Marriot umukobwa witwa Appoline anyakira nabi nagasuzuro kenshi

Copyright © 2016 - 2022 AFRI-MEDIA LTD. All Rights Reserved.