Ijambo ry'umunsi: Wirwana no gushaka gutangirira ku bintu binini. Tangirana n'ibito ahubwo ubigire binini. Robert Kiyosaki
Home Ubutumwa

Akazi

Copyright © 2016 - 2020 AFRI-MEDIA LTD. All Rights Reserved.