Ijambo ry'umunsi: Bifata amezi kubona umukiriya ariko kumutakaza bifata isogonda rimwe - Vince Lombardi
Ibintu ugomba gutekerezaho

Ibintu ugomba gutekerezaho mbere yo gusezera ku kazi kawe

Nta muntu wishimiye gukora akazi kamubangamiye. Hari igihe usuzugurwa mu kazi, udahemberwa ku gihe cyangwa utongererwa umushahara. Nk’uko urubuga “harpersbazaar.com” rubigaragaza ni ngombwa gutekereza nibura ibintu 5 mbere yo kureka akazi kawe.

Yanditswe: Etienne Mbarubukeye kuwa 30 Kanama 2018 saa 08:22

1. Kuki ushaka kukareka?
Mu gihe ukora ukaba utanezerewe wifuxza kureka akazi. Ni ngombwa kubanza kumenya impamvu ushaka kureka akazi. Byaba byiza bigaca mu biganiro cyangwa ubundi buryo bushoboka wahura n’umukoresha wawe mukaganira. Ahari abagabo ntihapfa abandi!

2. Ni iki kizakurikiraho

Waba ufite akandi kazi ushaka kujya gukora? Ako kazi se kaba ari keza kuruta ako uvuyeho? Sibyiza kuva ku kazi ukita kabi ukirukira ako wita keza nyamara ari nko guhungira ubwayi mu kigunda. Kuba umushomeri si byiza, banza urebe niba aho ushaka kwerekeza ari heza kuruta aho uvuye.

3. Banza umenye amasezerano y’akazi uko ateye
Mbere yo kureka akazi kawe banza usobanukirwe neza imiterere y’amasezerano y’akazi kawe. Hari igihe usanga umukozi atazi ibikubiye mu masezerano yasinye. Amasezerano amwe n’amwe abuza umukozi kureka akazi mu gihe runaka cyangwa akaba avuga ko hari inyishyu ugomba gutanga mu gihe uyasheshe. Ni byiza kwitondera ibyanditse mu masezerano mbere y’igihe.

4. Igihe nyacyo
Mu gihe witeguye gusezera umukoresha wawe, ni byiza kubikora mu gihe gikwiye. Si byiza kubikora hari akazi kenshi. Itegure neza kugira ngo uzabashe gusobanurira umukoresha wawe.

5. N’iki kigukurura mu kazi gashya?
Birashoboka ko waba waranyuze mu bihe bibi, ariko si byiza guca ikiraro utaracyambuka. Wikwihenura ku mukoresha wawe kuko ushobora kujya mu kandi kazi ugasanga ari we mukoresha wawe. Akenshi abakoresha babaza amakuru y’uko witwaraga aho wahoze. Ni ngombwa kugenda neza wubahirijwe ibisabwa n’amategeko.

Tanga IgitekezoCopyright © 2016 - 2021 AFRI-MEDIA LTD. All Rights Reserved.