Ijambo ry'umunsi: Bifata amezi kubona umukiriya ariko kumutakaza bifata isogonda rimwe - Vince Lombardi
Ibintu ukwiye gutekereza...

Ibintu ukwiye gutekereza mbere yo gutangiza umushinga ubyara inyungu

Gutangiza umushinga bisaba umwanya uhagije wo kuwutegura neza kugira ngo uzabashe kwaguka. Gutegura neza umushinga bifasha gusobanukirwa inzitizi zishobora gukoma mu nkokora ishyirwa mu bikorwa ryawo no kuzishakira ibisubizo. Umushinga wateguwe neza ukunguka ntabwo ugirira inyugu nyirawo gusa kuko atanga akazi ku bandi.

Yanditswe: Hategekimana Innocent kuwa 30 Mata 2019 saa 13:07

Dore Inama urubuga www.projectmanager.com, rukugira niba ufite umushinga ubyara inyungu ushaka gushyira mu bikorwa. Hari ibintu usabwa kubanza kwitaho mbere yo kuwushyira mu bikorwa kugira ngo ubone icyo wawushakagamo.

1. Gutegura imbanzirizamushinga

Imbazirizamushinga ifasha uwutegura gushushanya neza imiterere y’umushinga we ndetse n’ibizakenerwa, kugira ngo ushyirwe mu bikorwa uko bikwiye. Ibi bifasha kwegeranya ibikenewe byose ndetse n’igihe bishobora gutwara kugira ngo biboneke. Imbanzirizamushinga iteguwe neza ifasha nyir’umushinga kugerageza kugera ku biyikubiyemo mu gihe nyacyo yagennye.

2. Gushaka amahugurwa n’inama zifitanye isano n’umushinga wawe

Kubona amahugurwa yerekeranye n’umushinga utekereza gushyira mu bikorwa ni ingezi cyane. Bifasha nyir’umushinga kureba niba ibyo yateguye hari aho bihuriye n’ibyo yahuguwemo. Abona umwanya wo gusobanuza no gutanga ibitekerezo by’uko yumva byagenda kugira ngo abone amakuru yose akeneye yerekeranye n’umushinga we.

Mu gihe ugize amahirwe yo kwitabira amahugurwa cyangwa inama zifitanye isano n’ibyo urimo utegura, gerageza kubikurikirana ubushishozi kugira ngo hatagira ikintu cy’ingirakamaro kigucika kandi aho udasobanukiwe ubaze.

3. Guhitamo ahantu umushinga uzashyiriwa mu bikorwa

Umushinga usaba gukorerwa ahantu haberanye n’icyo ugamije kugira ngo ubashe kugirira abahatuye akamaro kandi nabo bawuteze imbere. Mu gushaka kureba ahantu haberanye n’umushinga ugiye gushoramo imari, banza wite ku mibereho y’abahatuye, ibyo bakeneye ndetse n’ibikorwaremezo biri muri ako gace.

4. Gutekereza ku gishoro

Abantu benshi bumva bafite ibitekerezo byo kwihangira imishinga ariko igishoro kikababera inzitizi. Mbere yo gutangiza umushinga runaka, tekereza aho uzakura amafaranga azagufasha kuwushyira mu bikorwa. Ushobora gutekereza kwitabaza inguzanyo ya banki n’ahazava ingwate, kugurizwa n’inshuti cyangwa abo mufitanye isano ndetse no kuwushakira abaterankunga bitewe n’icyo ushobora kumarira abantu benshi.

5. Gutoranya umushinga ushyigikiwe n’amategeko

Buri hantu hagira umuco n’imiziririzo bitewe n’imiterere yaho ndetse n’abahatuye. Mu gihe utegura umushinga ugomba gusobanukirwa neza icyo amategeko awuvugaho kugira ngo utazisanga wakoze ibitemewe. Niba hari ibihugu byemera ubucuruzi bw’urumogi, ntabwo umutu ashobora gutegura umushinga w’ubucuruzi nk’ubu mu Rwanda ngo ni uko ahandi bikorwa. Kwita ku cyo amategeko n’umuco ugenga abatuye aho ushaka gushyira umushinga biwuvugaho, bizagufasha gusobanukirwa icyo amategeko awuteganyaho n’uko rubanda bazawushyigikira.

6. Kwandikisha izina ry’umushinga

Hagiye humvikana abantu binubira kwibwa imishinga mu gihe bagiye kuyishakira inkunga muri bimwe mu bigo bishinzwe kuyitera inkuga, igahabwa abandi kuko banyirayo batayandikishije. Umuntu ufite umushinga agomba kwirinda kuwereka umuntu wese mbere yo kuwandikisha kugira ngo hatagira uwumwiba akawiyandikishaho mu izina

7. Gusobanukirwa ibyerekeye imisoro

Hari abantu bashora imari mu mishinga runaka, bagahomba byihuse bitewe no kutagira amakuru ahagije ku misoro itangwa n’ibikorwa bakora. Kenshi imisoro iba urucantege mu gihe umushinga ugitangira, gusa iyo wabanje kubitekereza ubona umwanya wo kugereranya igishoro n’imisoro bikaguha kureba niba uzabona inyungu.

8. Gutekereza ibijyanye n’ubwishingizi

Byagiye bigaragara ko impanuka zitungurana zigatwika inyubako n’ibizirimo. Abari barashinganishije ibyabo baragobotswe, abo bitameze bityo bararira barihanagura. Niba ugiye gushora imari mu mushinga ubyara inyugu itwararike ubwishingizi bw’ibyo ugiye gukora. Tuzi ko nta witegura ibyago, ibiza n’ibindi bibi bishobora kurogoya gahunda ziba zarateganyijwe. Ubwishingizi ni ingenzi mu kurengera ibikorwa washoyemo imari kugira ngo bukurengere igihe utunguwe na kirogoya mu bikorwa byawe.

9.Gushakira ibyangombwa umushinga wawe

Ubuyobozi bwaho ugiye gukorera bugomba kuba buzi ibyo ugiye gukora n’icyo bigamije kugira ngo uhabwe uruhushya rukwemerera kuhakorera. Ibyangombwa byemera imikorere n’ibikorwa bya bizinesi biyifasha kwaguka no kurengerwa n’ubuyobozi bw’inzego z’ibanze zaho ikorerwa.

Tanga IgitekezoIbitekezo

  • Posted by Eric MBONIGABA on 8 Gashyantare 2022

    Yego nibyiza gukora ibyomwadusabye haruguru ariko 1. harigihe umuntu aba adafite igishoro gihagije 2.usanga buri service yose ikorerwa mugihugu yose isaba amafaranga. ugasanga uriye namake warufite. hari imbogamizi mbona kubantu bamwenabamwe bashoje kwiga kaminuza usanga bafite ubushobozi buke cyane? kandi bafite imishinga miremire kandi bafite nimyaka ituma batekereza kumiryango izabakomokamo niyo bakomokamo icyirihasi? nifuzagako mwashyiraho ikigega gitera inkunga abanyeshuri bashoje kwiga kaminuza badafite ubushozi/ ubushozi buke. 2. mukatwegereza abafashamyumvire mukagari babifitiye ububasha nubushobozi.

  • Posted by sebanani jean damascene on 24 Kamena 2020

    Mubyukuri mfite igitecyerezo ndashaka mumfashe gushyira umushinga Wange mubikorwa nize hotelelly mbura Akazi none mfite ibihumbi magana atatu ndashaka Gukora restourent yoroheje kandi ifite isuku nabigenza gute NGO muzanyongerere ubumenyi bubijyanye nokuyishinga igitecyerezo change cyaricyo

Copyright © 2016 - 2022 AFRI-MEDIA LTD. All Rights Reserved.