Ijambo ry'umunsi: Bifata amezi kubona umukiriya ariko kumutakaza bifata isogonda rimwe - Vince Lombardi
Intambwe 5 zo kongerera...

Intambwe 5 zo kongerera ibyishimo abakiriya bawe

Mu gihe twitegura kwizihiza umunsi mpuzamahanga w’umuguzi uba buri tariki ya 15 Werurwe buri mwaka, jobcenter.rw irabaha uburyo mwakorehsa ngo mwongere ibyishimo by’umukiriya. Ibi bizagufasha kunoza uburyo abakiriya babona ikigo cyawe, kugabanya igenda ry’abakiriya no kongera amafaranga winjiza.

Yanditswe: Aimery kuwa 12 Werurwe 2021 saa 15:16

1. Kora icyerekezo gisobanutse ku bakiriya bawe
Intambwe ya mbere mu bikorwa byo kongera ikigero cy’ibyishimo by’abakiriya ni ukugira icyerekezo gisobanutse kandi gishingiye ku bakiriya. Iki cyerekezo n’abakozi bawe bagomba kuba bacyumva neza. Inzira yoroshye yo gusobanura icyerekezo ni ugukora urutonde rw’amagambo akora nk’amahame ngenderwaho. Urugero: guca bugufi no kwakira impinduka, Serivisi y’agahebuzo niyo ntego, Umurabyo uratinda, Umukiriya ni umwami,….

Aya mahame namara gukurikizwa, azayobora imyitwarire y’ikigo cyawe. Buri muntu ugize ikigo cyawe agomba kumenya aya mahame mu mutwe kandi agomba kwinjizwa mu bice byose by’amahugurwa n’iterambere by’abakozi.

2. Sobanukirwa n’abakiriya bawe abo ari bo
Niba ikigo cyawe cyumva neza ibyo umukiriya akeneye kandi ashaka, ubwo bivuga ko washoboye bashoboye guhuza no kwiyumvisha ibihe abakiriya bawe bahura nabyo. Uburyo bumwe bwo kubikora ni ukugabanyamo abakiriya bawe ibice ku buryo ukora imyirondoro y’abakiriya bawe muri buri gice. Gerageza guha buri muntu izina na kamere. Urugero, Anne afite imyaka 35; akunda ikoranabuhanga rishya kandi azi ubuhanga buhagije kugira ngo akurikire amashusho wenyine, mu gihe John w’imyaka 42 ashobora gukurikiza gusa amabwiriza asobanutse ku rubuga.

Mu gukora imyirondoro y’abakiriya, itsinda ryanyu rishinzwe abakiriya rishobora kumenya abo aribo no kubumva neza. Ni intambwe y’ingenzi mu guhinduka ikigo cyubakiye ku bakiriya rwose.

3. Kora ku marangamutima y’umukiriya
Hari imvugo igira iti ikibazo " si ibyo uvuga ahubwo ni uburyo ubivuga
Reka tubyumve neza, Ibyishimo by’abakiriya bigerwaho mu gihe umwe mu bagize itsinda ryanyu akora ku marangamutima hagati ye n’umukiriya.
Urugero: Niba ikigo cyawe gicuruza inkweto kuri murandasi noneho umukiriya agatinda nko kugarura cyangwa gusubiza inkweto kubera ko nyina yitabye Imana.

Ese ikigo cyawe cyakora iki mu bihe nkibi?
Ikigo cyawe kikibimenya cyakagombye wenda guhita cyohereza umukozi wacyo akajya kuzana izo nkweto aho kugira ngo wa mukiriya ariwe uzizanira kandi nta kiguzi. Si ibyo gusa kuko ikigo gishobora no koherereza uwo mukiriya indabyo cyangwa urupapuro rwihanganisha uwo mukiriya.Iby byose bishobora gukorwa ni n’itsinda rishinzwe abakiriya.
Dukurikije ubushakashatsi bwa Harvard Business Review buherutse gukorwa bwiswe “Ubumenyi bushya bw’amarangamutima y’abakiriya”, bwagaragaje ko abakiriya bakiranywe amarangamutima :

• Bashobora nibura kuvuga ku bicuruzwa byawe cyangwa serivisi Inshuro eshatu (!) Biranashoboka cyane kongera kugura;
• Ntibishoboka guhahira hafi y’aho ukorera (44% bavuze ko ari gake cyangwa batigera bagurira abandi bakorera hafi y’aho uwabakiranye amarangamutima akorera)

4. Fata ibitekerezo by’abakiriya mugihe nyacyo
Ni gute ushobora kumenya niba serivisi cyangwa ibicuruzwa utanga abakiriya babyishimira ?
Ugomba kubaza - Kandi ni byiza ko ubikora ugafata ibitekerezo mu gihe nyacyo ni ukuvuga mu gihe uri gutanga iyo serivisi.
Koresha uburyo bwa chat kugira ngo uganire mu gihe nyacyo, nibirangira, ohereza imeri ikurikira kuri buri mukiriya ukoresheje ubushakashatsi nyuma y’imikoranire hamwe n’ibikoresho by’uburambe by’abakiriya.
Birumvikana, birashoboka guhamagara abakiriya kugira ngo ubone ibitekerezo ndetse n’uburyo umukiriya yiyumva.
Ni ngombwa kandi kugaragariza ibitekerezo by’abakiriya abakozi bawe runaka bashinzwe abakiriya, byereka buri muntu ugize ikipe ishinzwe abakiriya itandukaniro bakora mu bucuruzi.

5. Koresha cyangwa ushyireho uburyo bwo guteza imbere ikipe yawe
Ukurikije intambwe yavuzwe haruguru, ubu uzi icyo abakiriya batekereza ku bijyanye n’urwego rwa serivise utanga ugereranije n’amahame wasobanuye. Intambwe ikurikiraho ni ukumenya amahugurwa akenewe kuri buri muntu ugize itsinda ry’abakozi bashinzwe abakiriya bawe. Ibi bituma bakora ibyo bazi neza ko abakiriya bakeneye.

Imvano Y’inkuru: https://www.superoffice.com/blog/customer-experience-strategy/

Tanga IgitekezoCopyright © 2016 - 2022 AFRI-MEDIA LTD. All Rights Reserved.