Ijambo ry'umunsi: Bifata amezi kubona umukiriya ariko kumutakaza bifata isogonda rimwe - Vince Lombardi
Impamvu  zituma abakiriya...

Impamvu zituma abakiriya bakuvaho n’uburyo bwo kuzirinda

Abakiriya bakikijwe n’amahitamo menshi ndetse no mu ngo zabo no mu biro byabo. Ariko bazaguta gusa nuramuka ukoze amwe muri aya makosa batihanganira. Ibi tugiye kuvuga. Ibi bituma utakaza abakiriya beza mu gihe wagombye kwirinda ayo makosa.

Yanditswe: Aimery P. Barame kuwa 15 Werurwe 2021 saa 23:06

JOB CENTER IRIFURIZA ABAGUZI UMUNSI MWIZA WABO WIZIHIZWA KU WA 15 WERURWE

Kate Zabriskie, perezida wa Business Training Works, Inc agira avuga ko n’ubwo intandaro ishobora kuba ikintu cyose, ariko kugenda kw’abakiriya biva ahanini ku makosa make y’ingenzi akorwa n’abakozi.
Zabriskie yatahuye ayo makosa mu buryo bukurikira:

Ikosa 1: Gutekerereza ko abakiriya bamaze igihe kinini bishimye
Hari abakiriya benshi b’indahemuka batekereza ko ibyababayeho neza cyangwa byiza bihagije.
Ariko niba ubunararibonye umukiriya afite ari bwiza gusa, abo bakiriya bashatse bakwigendera bitewe n’uko hari uwo muhanganye ushobora kubasezeranya cyangwa kubaha - byinshi birenze ibyo wabahaga.
Icyakorwa: Kwizihiza isabukuru y’umubano w’abakiriya n’ikigo cyawe.Teganya mu mwaka cyangwa buri mezi atandatu igihe cyo gushimira abakiriya, ushobora gukoresha videwo cyangwa imbonankubone . Gushimira, kubaza ibibazo no kumva icyo abakiriya batekereza ku kigo cyawe. UrZugero, banki yegera abakiriya gusuzuma intego zabo mu bijyanye n’amafaranga no guhuza konti.

Ikosa 2: Kwibagirwa inyungu z’abakiriya
Abacuruzi benshi iyo bamaze kubona abakiriya , abakiriya bamwe biribagirana umunsi ku munsi mu bucuruzi. Hakabura n’umuntu ubona ko abakiriya baguze bike, babaza ibibazo bike cyangwa bagiye batanyuzwe n’ibisubizo bahawe.
Noneho, mugihe umukiriya yigendeye ntazagaruke, isosiyete igatangira kuboherereza impano kugira ngo bagaruke. Kandi mu by’ukuri izo mpano abakiriya bagakwiye kuba barazihawe mbere y’uko banagenda ariko bategereje ko abakiriya bagenda bibuka kubaha impano zo kubagarura nabyo batabyizeye neza.
Icyakorwa: Zabriskie agira ati: "Guha abakiriya bawe bariho serivisi nziza, inama nziza, hamwe nibikorwa byiza. Kubikora bishobora guhungabanya mu mufuka wawe mu gihe gito, ariko mu gihe kirekire, ni ikintu cyiza cyo gukora n’ingamba zizubaka ikizere n’ubudahemuka mu bakiriya bawe. “

Ikosa rya 3: Abakozi bakora nabi

Abakozi b’imbere bakunze gusangira amakuru no gukora ibiganiro bito kugira ngo bubake ubwumvikane n’abakiriya. Kandi mu bisanzwe abakiriya nta kibazo babigiraho… kugeza igihe batangiriye kwibaza icyabazanye mu kigo cyawe.
Iyo rero abo bakozi bahugiye mu kuvuga ibyabo cyane, cyangwa bakavuga gusa kugirango bavuge, bituma abakiriya bashaka kujya ahandi.
Icyakorwa : Zabriskie agira ati: “baho ukoresha filozofiya ya mbere y’abakiriya . Uko abakiriya baba bakwisanzuyeho kose, irinde kwibeshya ko umukiriya yifuza kukwitaho. Tubishyize mu mibare, gerageza uganire n’umukiriya bitarenze ikigero cya 30%. Ahubwo, fata umwanya wawe ubaze ibibazo byiza bifitiye akamaro ikigo kandi wumve neza ibisubizo byabyo. ”

Ikosa rya 4: Itumanaho ridahamye cyangwa rihindagurika
Rimwe na rimwe, ibigo, abacuruzi hamwe n’abatanga serivise ntibavugana.
Icyakorwa: Zabriskie agira ati: “Shyiraho gahunda ihamye yo guhura n’abakiriya bawe kandi ijyanye n’bucuruzi urimo.” Zabriskie agira inama ibigo zo kureba ubuzima n’akazi by’abakiriya. Bakamenya igihe bahuze n’igihe badahuze ku buryo babavugisha. Gusa na none avuga ko abakiriya badakeneye imikoranire n’biganiro bitari ngombwa.

Source: https://www.customerexperienceinsight.com/why-customers-dump-you/

Tanga IgitekezoCopyright © 2016 - 2022 AFRI-MEDIA LTD. All Rights Reserved.